เนื่องจากการจัดส่วนราชการกองทัพไทย
ให้ยุบกรมยุทธศึกษาทหารและให้ขึ้นกับ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(สปท.)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็น นขต.ของ สปท.

นับแต่นี้ต่อไปหน้าเว็บนี้จะเป็นเว็บของอนุสรณ์แห่งชาคิ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เข้าหน้าหลักของเว็บอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 

Best view with Internet Explorer 5 or higher and Resolution 1024x768 pixel