อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสำคัญของชาติ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก วันทำบุญดินสมรภูมิ เป็นต้น อุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณบูรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณวีรชน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ในอาคารประกอบพิธี มีกระจกสลับสีแสดงภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญพร้อมแพรแถบ  โดยภาพประดับบนบานกระจก ข้างบานประตูด้านทิศ ตะวันออก และตะวันตก ด้านละ ๘ ภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกันทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่
- เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
- เหรียญกล้าหาญ
- เหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่ ๑
- เหรียญชัยสมรภูมิกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
- เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา
- เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเกาหลี
- เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนาม
- เหรียญพิทักษ์เสรีชน

 

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานผู้เกี่ยวข้อง และผู้ไปร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ลักษณะของเหรียญเป็นรูปกลมรีทำด้วยเงิน เป็นรูปพระปริคุรามวตารปราบพญามาร-ตวัรยะ ด้านหลังเป็นอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ ร.ร.๖ อยู่ภายใต้พระพิชัยมงกุฏห้อยกับแพรแถบสีดำ ริ้วสีแดง และมี เครื่องหมายพระวชิราวุธที่แพรแถบ
 

เหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่ ๑

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่ผู้
ูที่ปฏิบัติราชการในคราวงานสงคราม ณ ทวียุโรป (สงครามโลกครั้งที่ ๑) ลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญทองสัมฤทธิ์รูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปนารายณ์เป่าสังข์ ด้านหลังมีอักษรจารึกว่า “มหาสงครามเพื่ออารยธรรม” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีรุ้ง

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจที่ได้้กระทำการรบกับราชศัตรู ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญโลหะรูปกลมด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู ด้านหลังเป็นรูปจักร กลางจักรมีอักษรว่า “เรารบ เพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีเขียว ริ้วสีแดงขาวบนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคฑาจอมพล จารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ"

เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส

สร้างในสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อพระราชทาน แก่ ทหาร ตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับราชศัตรููลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญโลหะรูปกลม ด้านหน้าเป็นรูป ูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรูด้านหลังเป็นรูปจักร กลางจักรมีอักษรว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีแดง ริ้วขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะ รูปคฑาจอมพล จารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ”

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเกาหลี

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และ ผู้กระทำหน้าที่อย่างทหาร หรือตำรวจที่ได้กระทำการรบกับราชศัตรู ลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญโลหะรูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู ด้านหลังเป็นรูปจักร กลางจักรมีอักษรว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีฟ้า ริ้วสีขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคฑาจอมพล จารึกอักษรว่า“ชัยสมรภูมิ”

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเวียดนาม

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำการรบกับราชศัตรลักษณะของเหรียญ เป็นเหรียญโลหะกลม ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู ด้านหลังเป็นรูปจักรกลางจักร มีีอักษรว่า “เรารบเพื่อเกียรติศักดิ์ไทย” เหรียญห้อยกับแพรแถบสีีเหลือง ริ้วสีแดงขาว บนแพรแถบมีเข็มโลหะรูปคฑาจอมพล จารึกอักษรว่า “ชัยสมรภูมิ"

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและราษฎร ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ลักษณะของเหรียญ เป็นโลหะทองแดงรมดำรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ย่อกลางทั้ง ๔ ด้าน ด้านหน้ามีรูปจักรมีสมอขัด ในวงจักรซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบเขนโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพาห์ ด้านหลังมีอักษรบาลี ซึ่งแปลว่า “พึงชนะความชั่วด้วยความดี” จารึกอยู่ห้อย กับแพรแถบลาย ริ้วแดงสลับขาว ประดับด้วยเครื่องหมายรูปช่อชัยพฤกษ์โลหะสีทอง บนแพรแถบมีเข็มโลหะจารึกอักษรว่า “พิทักษ์เสรีชน"

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.