อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ดินสมรภูมิ 10 แห่ง

 

ดินสมรภูมิ ๑๐ แห่ง

ดินสมรภูมิ คือการอัญเชิญดิน ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบครั้งสำคัญ ที่วีรบุรุษบรรพชนของไทยได้สละชีวิต หลั่งเลือดชะโลมผืนดิน เพื่อปกป้องอิสระภาพอธิปไตย  โดยใช้หลักการขุดค้นทางโบราณคดี ถึงชั้นดินที่เน้นสมรภูมิจริง นักธรณีวิทยาพิสูจน์หลักฐานในชั้นดินเพื่อให้ถูกต้องตามข้อมูลประวัติศาสตร์
การรบของบรรพชนไทย ได้อัญเชิญดินสมรภูมิ ๑๐ แห่งดังนี้

 
 

๑. สมรภูมิไทยขับไล่ขอม จังหวัดสุโขทัย ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙

๒. สมรภูมิดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๑๓๕

. สมรภูมิบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๓๐๘

. สมรภูมิโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๓๑๐

๕. สมรภูมิบางแก้ว จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๓๑๗

๖. สมรภูมิลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช ๒๓๒๘

๗. สมรภูมิถลาง จังหวัดภูเก็ต พุทธศักราช ๒๓๒๘

๘. สมรภูมิเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๓๐๘

. สมรภูมิเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช ๒๓๔๕

๑๐.สมรภูมิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๓๖๙ 

   

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.