อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / การกู้เอกราชครั้งที่ ๒ และการก่อตั้งกรุงธนบุรี
 


 
การกู้เอกราชครั้งที่ ๒ และการก่อตั้งกรุงธนบุรี
 

 

การกู้เอกราชครั้งที่ ๒ และการก่อตั้งกรุงธนบุรี

ด้วยดวงใจอันกล้าแกร่ง และเข้มแข็งของคนอยุธยา ชั่วเวลาไม่ถึง ๑ ปี หลังจากเสียพระนคร พระมหาราชผู้ยิ่งยงพระองค์หนึ่งของไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งตีหักออกจากอยุธยาก่อนที่ชะตาเมืองจะถึงฆาต เพื่อไปรวบรวมคนไทยที่แตกกระสานซ่านเซ็นอยู่ตามที่ต่าง ๆ เข้ารวมกันเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง ทรงไปรวมกำลังตั้งมั่นชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เมืองจันทบุรี เตรียมพร้อมที่จะย้อนกลับมากู้เมือง

เดือน ๑๑ ปีกุน พุทธศักราช ๒๓๑๐ สิ้นมรสุม พระเจ้าตากต่อเรือรบ ๑๐๐ ลำ รวบรวมไพร่พลได้ประมาณ ๔,๐๐๐ คน ยกพลออกจากเมืองจันทบุรี ข้างขึ้นเดือน ๑๒ เข้าปากน้ำเจ้าพระยา สังหารนายทองอินคนไทยขายชาติ ซึ่งพม่าตั้งให้รักษาเมืองธนบุรี แล้วเร่งรีบยกกองทัพขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยา เข้าระดมโจมตี ค่ายของสุกี้แม่ทัพของ พม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น ชั่วเวลาไม่นานนักก็ฆ่าสุกี้ตายในที่รบ ทหารพม่าล้มตายมิใช่น้อย จับเป็นเชลยก็จำนวนมาก

กรุงศรีอยุธยากลับเป็นอิสรภาพอีกวาระหนึ่ง แม้จะกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ แต่บ้านเมืองอยู่ในสภาพยับเยินยากที่จะปฎิสังขร และอยุธยาเป็น เมืองใหญ่ พระเจ้าตากมีไพร่พลน้อย จึงทรงตัดสินพระทัยย้ายราชธานีมาตั้งมั่น ณ กรุงธนบุรี

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.