อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร


ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / การรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม
 


 
การรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม
 

 

การรอดพ้นจากการล่าอาณานิคม

เมื่อจวนจะสิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชปรารภว่า การต่อไป ภายหน้า การศึกสงครามข้างญวน ข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้ว มีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดี

ถ้อยวาจาเป็นสัตย์ ์สมจริงแล้วทุกประการ เมืองไทยในแผ่นดินที่สามที่สี่ และที่ห้า เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญ ชาติเพื่อนบ้านรอบ ทิศปรับตัวไม่ทันเหตุการณ์พากันเสียที และเสียเอกราชไปจนหมดสิ้น คงเหลือแต่สยามประเทศแผ่นดินเดียวที่รักษาอิสรภาพไว้ได้ เดชะพระบารมีและพระปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาท สมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชคุ้มหัว เมฆหมอกอันทะมึนมาแต่ทิศอัสดงจึงกลับกระจ่างใส

บางคราวบ้านเมืองวิกฤต ถึงกับต่างชาติยกกองเรือมาปิดปากอ่าว และฝ่าแนวป้องกันปากน้ำเจ้าพระยาขึ้นมาจนถึงพระนคร ทั้งที่เจ็บแสนเจ็บ ช้ำแสนช้ำน้ำพระราชฤทัยพระเจ้าแผ่นดินไทยก็ต้องทรงอดทน สละประโยชน์ ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนใหญ่ ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จไปในทวีปยุโรปเพื่อทรงเผยแพร่พระเกียรติยศ สยามและทรงผูกมิตรกับไพรัชประเทศ และทางพระราชไมตรีอันผูกพันแน่นแฟ้นกับพระเจ้าชาร์นิโคลัสที่ ๒ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวิเทโสบาย อันปรีชาฉลาดแหลม ไทยเป็นไทยเพราะพระมหากรุณาธิคุณอันท่วมตัว ท่วมหัวใจ

 

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.