อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมเสรีไทย

 

 

 

 

วีรกรรมเสรีไทย

สงครามมหาเอเชียบูรพา ได้เกิดขึ้นเมื่อกองเรือบรรทุกเครื่องบินของราชนาวีญี่ปุ่น ได้ส่งฝูงบินโจมตี ทิ้งระเบิดทำลายฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาเบอร์ ในหมู่เกาะฮาวายเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

และในเวลาเดียวกัน ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยหลายจุด ตรงกับวันที่ ๘ ธันวาคม เพื่อเคลื่อนกำลังผ่านไปในพม่า มลายู และสิงคโปร์ของอังกฤษ หน่วยทหาร ตำรวจ และยุวชนทหาร ตามจุดที่ญี่ปุ่นบุกได้ต่อสู้ป้องกันอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มความสามารถ 

แต่ในที่สุดรัฐบาลไทยก็จำต้องยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านเพราะสถานการณ์บังคับ ทำให้ประเทศไทยต้องทำสัญญาร่วมรบกับประเทศญี่ปุ่น และประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

การกระทำของรัฐบาลไทยดังกล่าว ทำให้คนไทยที่อยู่นอกประเทศ และบางส่วนในประเทศไทยไม่เห็นด้วยจึงได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทย ขึ้น ทั้งในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ขบวนการเสรีไทย ได้มีการวางแผนประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตร และได้ส่งชุดปฏิบัติการแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับ

จนถึงกลางปี พุทธศักราช ๒๔๘๘ ขบวนการเสรีไทยก็พร้อมที่จะทำลาย และขับไล่กองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย
แต่ญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ การดำเนินงานของขบวน การเสรีไทยจึงต้องระงับไป

การปฏิบัติงานของขบวนการเสรีไทยตามที่กล่าวมานี้ ถือเป็นวีรกรรมที่สมควรยกย่องสรรเสริญและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.