อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์
วีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์

วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ขุนสามชนยกกองทัพมาตีเมืองตาก พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมด้วยพ่อขุนรามคำแหงพระราชโอรสองค์เล็ก เสด็จยกกองทัพเข้าต่อสู้
( อ่านรายละเอียด >>)

วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวร
เวลากลางคืน สมเด็จพระนเรศวรเข้าจู่โจมตีค่ายทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดี เมื่อยึดค่ายได้แล้ว ได้รุกเข้าประชิดค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ทรงคาบพระแสงดาบนำทหารปีนค่ายพระเจ้าหงสาวดี
( อ่านรายละเอียด >>)

วีรกรรมท้าวสุรนารี
วีรกรรมคุณหญิงโมครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และต่อมาราชการได้ถือเอาวันที่ ๔ มีนาคม เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ
(อ่านรายละเอียด >>>)

วีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย
นับเป็นยอดแห่งความกล้าหาญ แม้จะเป็นสตรีแต่มิได้เกรงกลัวอันตราย ยอมถวายชีวิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระสวามี
( อ่านรายละเอียด >>)
วีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา จัดกองทัพที่พระตะบองออกขับไล่ญวนที่เมืองโพธิสัตว์ พนมเปญ และกำปอด รุกไล่กองทัพญวนทั้งสามเมืองแตกพ่ายยับเยิน แม่ทัพญวนยอมแพ้ ทำพิธีมอบธงชัยประจำกองทัพของญวนให้แก่กองทัพไทย
( อ่านรายละเอียด >>)
วีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์
สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ทรงให้อภัย แต่พันท้ายนรสิงห์ขอถวายชีวิต เพื่อมิให้เสียราชประเพณี และ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลัง ผลที่สุดสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์จำเป็นต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และได้ทรงสร้างศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ไว้ ณ ที่นั้น
( อ่านรายละเอียด >>)
วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยถือดาบ ๒ มือ เข้าไล่ฟันพม่า จนดาบหักและพม่าถอยหนีไป  ผลการรบครั้งนี้เป็นที่เลื่องลือชื่อเสียง จึงเรียกชื่อกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั้นมา
( อ่านรายละเอียด >>)
วีรกรรมจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต)
เจ้าหมื่นไวยวรนาถเหลือทหารที่พอจะสู้รบได้อยู่เพียง ๑๑ คน จึงได้ปลุกใจคนในกองโค และกองช้างรวมกันเข้า เป็นพลรบใช้ปืนใหญ่ภูเขายิงทำลายค่ายข้าศึก ถูกข้าศึกล้มตายเป็นจำนวนมากจับหัวหน้าฮ่อได้
(อ่านรายละเอียด >>>)
วีรกรรมวีรกรรมท้าวเทพสตรี - ท้าวศรีสุนทร
ชาวเมืองถลางหญิงชาย ช่วยกันรบพุ่งข้าศึกอย่างองอาจกล้าหาญ พม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษจนขาดเสบียงจึงเลิกทัพกลับไป
( อ่านรายละเอียด >>)
วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสิน
พระองค์จึงมีรับสั่งกับแม่ทัพนายกองว่า เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้ว ทั้งนายไพร่ให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมด หมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันหมดทีเดียว
(อ่านรายละเอียด >>>)
วีรกรรมเสรีไทย
ในสงครามมหาเอเชียบูรพาคนไทยที่อยู่นอกประเทศ และบางส่วนในประเทศได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น ้มีการวางแผนประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตร และได้ส่งชุดปฏิบัติการแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับ
( อ่านรายละเอียด >>)
วีรกรรมยุวชนทหาร
ร้อยเอกถวิล นิยมเสน ผบ.หน่วยฝึกยุวชนทหาร ชุมพร นำกำลังยุวชนทหารและตำรวจออกไปขัดขวางทหารญี่ปุ่น ที่บริเวณสะพาน “ท่านางสังข์” การรบได้ต่อสู้กันระยะประชิดจนถึงขั้นตะลุมบอน
(อ่านรายละเอียด >>>)
วีรกรรมตำรวจสนาม
กองตำรวจสนามน่านเข้ายึดเมืองเงินและหงษา แคว้นหลวงพระบางได้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ และ ได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนที่ยึดได้ โดยยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกได้เป็นจำนวนมาก
( อ่านรายละเอียด >>)

วีรกรรมกองพันทหารราบที่ ๓ กองพลพระนคร
ทหารไทยได้ยิงด้วยอาวุธทุกชนิดอย่างหนัก ทำให้ข้าศึกเสียชีวิตและ บาดเจ็บประมาณ ๒๐๐ คน จับเป็นเชลยได้เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีทหารฝรั่งเศส ๕ นาย และสามารถยึดธงชัยเฉลิมพล ซึ่งประดับเหรียญกล้าหาญ ครัวซ์ เดอ แกร์ ของฝรั่งเศสได้
(อ่านรายละเอียด >>>)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.