อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมท้าวสุรนารี

 

 

 

 

วีรกรรมท้าวสุรนารี

ปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงเจ้าผูู้้ครองนครเวียงจันทน์ ยกกองทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมา

ขณะนั้นเจ้าเมืองและพระยาปลัด เมืองนครราชสีมาไปราชการ เจ้าอนุวงกวาดต้อนชาวเมืองหญิงชาย รวมทั้งคุณหญิงโม ภรรยาปลัดเมือง จะนำไปเวียงจันทน์

ขณะพักแรมที่ทุ่งสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๖๙ คุณหญิงโมร่วมกับหลวงณรงค์สงคราม หัวหน้าชาวเมืองได้ออกอุบายโดยให้ชาวเมืองเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาวที่ควบคุมมา ทหารเจ้าอนุวงเสียกลกินเหล้าเมายา จนขาดสติเกือบหมดกองทัพ เมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมแล้ว กำลังชาวโคราชที่ทุ่งสัมฤทธิ์ก็โจมตีเข่นฆ่าทหารเวียงจันทน์อย่างรวดเร็ว

ส่วนหนึ่งนำไฟไปใส่เกวียนที่บรรทุกดินดำจนระเบิดขึ้นสังหารทหารลาวล้มตายเป็นจำนวนมาก ที่รอดตายก็หนีแตกไป

วีรกรรมคุณหญิงโมครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้า ฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และต่อมาราชการได้ถือเอาวันที่ ๔ มีนาคม เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.