อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมพระเจ้าตากสิน

 

 

 

 

วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๐๙ พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่าได้ส่งกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองตากมาช่วยราชการสงครามอยู่ในกรุงศรีอยุธยา

การสู้รบกับพม่าที่ผ่านมาเป็นแรมปีนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพิจารณาเห็นว่า การสู้รบตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังไม่มีทางที่จะเอาชนะพม่าได้

จึงรวบรวมพลได้ ๕๐๐ คน ตีฝ่าออกมาจากค่ายวัดพิชัยทางด้านตะวันออก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๓๑๐ ได้สู้รบกับพม่าที่ตามมาหลายครั้งจนถึงชายแดนเมืองปราจีนบุรี

จากนั้นพระองค์ได้นำกำลังเข้าเมืองชลบุรี เมืองระยอง และเมืองจันทบุรี แต่เจ้าเมือง และชาวเมืองไม่ร่วมมือคิดต่อสู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงจำเป็นต้องเข้าตีเมืองจันทบุรี ซึ่งมีกำแพงแน่นหนามีกำลังพลเข้มแข็ง พระองค์จึงมีรับสั่งกับแม่ทัพนายกองว่า เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายไพร่ให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมด หมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันหมดทีเดียว

ด้วยพระปรีชาสามารถและลักษณะผู้นำทางทหารที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืด วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๑๐ พระองค์จึงได้เมืองจันทบุรี

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.