อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมวีรกรรมท้าวเทพสตรี - ท้าวศรีสุนทร

 

 

 

 

วีรกรรมวีรกรรมท้าวเทพสตรี - ท้าวศรีสุนทร

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า จัดกองทัพเข้าตีไทยเก้ากองทัพเข้าทางเหนือ ทางตะวันตก และทางใต้ 

ขณะที่กองทัพเมืองหลวงยังรบกับพม่าอยู่นั้น ญี่หวุ่น แม่ทัพพม่าจากเมืองมะริด ส่งกองกำลังทางเรือเข้าตีตะกั่วป่า – ตะกั่วทุ่ง และลงมาล้อมเมืองถลาง

ขณะนั้นเจ้าเมืองถลางเสียชีวิตไปก่อนแล้ว คุณหญิงจันภรรยาและนางมุกน้องสาว จึงได้้ร่วมกับกรรมการเมืองและชาวบ้านทั้งปวง ทำการต่อสู้พม่าโดยช่วยกันสร้างค่าย ๒ ค่ายเพื่อป้องกันรักษาเมือง

คุณหญิงจันกับนางมุกนั้น องอาจกล้าหาญมิได้ย่อท้อต่อข้าศึก ชาวเมืองถลางหญิงชายมีความสามัคคีอย่างเหนียวแน่น ช่วยกันรบพุ่งข้าศึกอย่างองอาจกล้าหาญพม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษจนขาดเสบียงจึงเลิกทัพกลับไป

วีรกรรมครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้า ฯ ให้คุณหญิงจันเป็น ท้าวเทพสตรี และนางมุกเป็น ท้าวศรีสุนทร

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.