อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home > กรมยุทธศึกษาทหาร > อนุสรณ์สถานแห่งชาติ > โรงเรียนเตรียมทหาร > โรงเรียนช่างฝีมือทหาร >


ขณะนี้ท่านอยู่ในหน้า : / อาคารอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร _ชั้น3 แสดงหุ่นจำลองขนาดย่อ ของวีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์ / วีรกรรมยุวชนทหารที่ชุมพร

 

 

 

 

วีรกรรมยุวชนทหารที่ชุมพร

เมื่อเช้าตรู่วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ กองทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ปากน้ำชุมพร แล้วเคลื่อนกำลังเข้าเมืองชุมพร

หลวงจรูญประศาสตร์ ข้าหลวงจังหวัดชุมพร ได้ติดต่อให้ ร้อยเอกถวิล นิยมเสน (ต่อมาเสียชีวิตในการรบ จึงได้เลื่อนยศเป็นพันโท) ผู้บังคับหน่วยฝึกยุวชนทหาร ชุมพร นำกำลังยุวชนทหารและตำรวจออกไปขัดขวางทหารญี่ปุ่น ที่บริเวณสะพาน “ท่านางสังข์”

การรบได้ต่อสู้กันระยะประชิดจนถึงขั้นตะลุมบอน สามารถต่อต้านการเคลื่อนที่ของทหารญี่ปุ่นไว้ได้ระยะหนึ่ง จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. จึงได้รับคำสั่งให้หยุดยิง

การรบครั้งนี้ ทำให้้้้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก ส่วนร้อยเอกถวิล นิยมเสน พร้อมด้วยยุวชนทหารและตำรวจเสียชีวิต ๕ คน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร ผู้สละชีวิตใน
การป้องกันผืนแผ่นดินไทย และเป็นเยี่ยงอย่างสืบไป จังหวัดชุมพรจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ “ท่านางสังข์” จังหวัดชุมพร

 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.