อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น แ ห่ ง ช า ติ

Link >> Home : กรมยุทธศึกษาทหาร : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : โรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง / การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์

   
 

การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์

 

 

ส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ ขนาดใหญ่ที่ได้ผ่านการใช้งานในสมรภูมิรบต่าง ๆ มาจัดแสดงไว้ในส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ประกอบด้วย

* รถสะเทินน้ำสะเทินบก (LVT)
* รถถังแบบ ๘๓ (Light Tank Type ๙๕ HA.GO)
* เครื่องบิน บ.จฟ.๑๓ (T – ๒๘ D) <ในภาพใหญ่ข้างบน>

ปืนต่อสู้อากาศยาน
ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบ L – ๖๐
ปืนต่อสู้อากาศยาน
ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบ M – ๑
ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง
๑๐๕ มิลลิเมตร โบฟอร์ส
เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ (เรือ นปข.) เฮลิคอปเตอร์แบบ ๑๓ ปืนต่อสู้อากาศยาน
ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบ L – ๗๐
   
ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ ๗๕ มิลลิเมตร ปืนใหญ่ภูเขาแบบ ๖๓  
 

สระน้ำด้านทิศตะวันออก

ได้เลี้ยงปลาไทยพันธุ์น้ำจืด เช่น ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลานิล ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลายี่สกเทศ และปลาบึก ขนาดน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๖ ตัว

สระน้ำด้านทิศตะวันตก

ได้เลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม โดยชมรมคนรักปลาคาร์ฟ นำปลาคาร์ฟพันธุ์ต่าง ๆ ประมาณ ๖๐๐ ตัว มาปล่อย และได้บริจาคเงินเป็นค่าอาหารปลาให้กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย
เป็นกองทุนอาหารปลาคาร์พอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  กองบัญชาการกองทัพไทย
๙ หมู่ ๑๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐.